Home Bestuur Agenda Fotoalbum Mededelingen

Nieuws Wedstrijdverslagen Historie Sponsors
Bestuur


        

Voorzitter

Henk Koet
Tel. 06 - 33002621

henk.koet@ziggo.nl

 

 

Penningmeester

Gerard Woutersen
Tel. 030-6622161
gerardwoutersen@casema.nl

Bankrekening
NL75 RABO 0367 5272 43
t.n.v. Penningmeester ‘’Vleu de Boules’’

 

 

Secretaris

Jolanda van Groeningen
Tel. 06 13470023
butje123@gmail.com 

 

 

 

 

Algemeen Lid

Frans de Wilde
Tel. 030 2617508

fjdewilde@outlook.com

PR Zaken

Henk Bastiaan
Tel: 06 53896610
whbastiaan@planet.nl

Website

l

Wedstrijdzaken

vleudeboules2@gmail.com